210

W najnowszym wydaniu Marketingu w Praktyce (nr 8/2015) można przeczytać o tym, w jaki sposób na świecie wykorzystuje się semiotykę. Napisany przeze mnie tekst „Marka z większym sensem” naświetla nowe oblicze semiotyki komercyjnej. Z jakimi narzędziami się ją łączy i przed jakimi wyzwaniami stają firmy, które korzystają z semiotyki, jako sposobu na tworzenie strategii, innowacji czy badań.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które znalazły czas i udzieliły mi odpowiedzi na temat swoich doświadczeń semiotycznych, podzieliły się wiedzą i przemyśleniami na temat przyszłości i możliwości, które stoją przed semiotyką komercyjną.

Serdecznie zapraszam do lektury. Artykuł można pobrać z zakładki Publikacje.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+