Wyobraź sobie kreatywny collage z użyciem różnych materiałów, wzorów, elementów. Każdy opisany z osobna ma swoją dystynktywność, kształt, barwę, fakturę. Można o nim opowiadać i opisywać go z różnych perspektyw. Jednak dopiero zobaczenie jego miejsca w całym obrazku daje prawdziwą wiedzę na temat tego małego skrawka. Ten wyjątkowy element daje się prawdziwie opisać dzięki kontekstowi.

Zagłębiając się w materiał prasowy czy filmowy tworzymy kontekst. Uzupełniamy go idąc ulicą i oglądając jak ludzie nadają znaczenie przestrzeni – jakie znaki, symbole czy znaczenia wykorzystują do opowiadania o ważnych dla siebie sprawach. Jak nowe rozwiązania biznesowe rosną w oparciu o te idee – zaglądamy za lady w piekarniach, barach bistro, oglądamy torebki na kanapki czy opakowania chipsów w sklepach. Wszędzie tam kryją się odpowiedzi.

ZAKRES DZIAŁAŃ:

  • RAPORTY KULTUROWE
  • OBSERWACJE SEMIOTYCZNE
insighty-main

CASE STUDY: Jakie nowe koncepty polskości można znaleźć na naszych ulicach? Jak wykorzystać je do budowania idea dla marki? Czym dysponuje taka marka przy kreowaniu opakowań?

Poszukiwania nowych znaczeń polskości rozpoczęto od przejrzenia najnowszej prasy, filmów czy komunikacji telewizyjnej. Głód wiedzy pozostał i popchnął badania dalej. Wyjście na ulicę w poszukiwaniu wiedzy o tym jak dziś myślimy o polskości. Czym jest (jakie niesie znaczenia, idee), jak się je wyraża (znaki, symbole, kody) i jakie są alternatywne ścieżki rozwoju dla marki, która chce zakorzenić się w nowych konceptach polskości. Chce pokazać, że dobre bo polskie może oznaczać kreatywne lub zabawne.

Na ulicach toczy się życie, tworzą się i zmieniają znaczenia, trwa nieustanny proces kreacji, bo chcemy aby nasze życie było ciekawe, by miało sens. Nadajemy go zatem przy pomocy nowych idei, w które wierzymy, nowych rytuałów, które organizują nasze codzienne funkcjonowanie i w końcu kreując nowe przestrzenie, które pomagają nam mocniej i codziennie doświadczać tego, co uznajemy za ciekawe i interesujące.

insighty-case