Działania podejmowane przez marki na poziomie komunikacji ATL, BTL, opakowań czy konceptów produktowych powinny być spójne. Przekazywane znaczenia powinny być aktualne kulturowo i komplementarnie opowiadać o wartościach i świecie marki.

Zidentyfikowanie tego, co należy powiedzieć i jak to powiedzieć jest wstępem do skutecznego komunikowania. Audyt pozwala zrozumieć, co i jak marka dotychczas komunikowała. Czy pozostaje w styczności ze zmieniającą się kulturą? Odpowie też na pytanie jak uwspółcześnić opowieść marki.

Jako konsultant (Brand Kurator) wspomagam marki w osiągnięciu zamierzonych celów. Pomagam i wspieram, nie tylko na etapie diagnozy, ale również egzekucji, we współpracy z agencjami strategicznymi czy kreatywnymi, aby właściciele marek mieli pewność i poczucie komfortu, że podejmowane działania są spójne i skutecznie służą ich marce

ZAKRES DZIAŁAŃ:

  • AUDYT KOMUNIKACYJNY
  • AUDYT WARTOŚCI
  • ANALIZA PÓŁKI SKLEPOWEJ
  • AUDYT DZIAŁAŃ KONKURENCJI
  • BRAND KURATOR; WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH
marka-main

CASE STUDY: O czym jest marka? Z jakich znaczeń marka korzysta i korzystała do tej pory? Czy są one spójne z wartościami marki? W jaki sposób oceniać je w zmieniającej się kulturze? Jak się odróżnić od konkurencji i wykreować własny, wyraźny wizerunek marki?

Marki, które dotykają kluczowych dla ludzi dylematów, rozwiązują je oraz oferują realną, atrakcyjną i spójną znaczeniowo alternatywę to te marki, które potrafią budować swój kapitał.

Radość, wolność czy wygoda ma niejedno oblicze. Kultura podpowiada nam czym były, są i czym mogą się stać. Mówi również o tym, czy te wartości poruszają ludzi. Czy są dla nich ważne?

Marka, która ma jasno zdiagnozowany obszar znaczeniowy jest w stanie utrwalić się w głowach swoich konsumentów. Potrafią również bez utraty swoich kluczowych wartości ewoluować i zmieniać się, nie tracąc swojej spójności.

Świat dziś to codzienna gonitwa komunikatów, które starannie wymazujemy z pamięci. Te, które pozostają, muszą mieć dla nas kluczowe znaczenie.

marka-case