Już niedługo, 13 i 14 października w Hotelu Marriott odbędzie się Kongres Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, na którym będę miała przyjemność wystąpić. To będzie moje drugie wystąpienie na Kongresie, poprzednie dotyczyło przeprowadzonego dla operatora T-Mobile badania „Kulturowa płeć marki”. Badanie, które powstało blisko trzy lata temu pokazało, że płeć marki na ogół kształtuje się w komunikacji i często nie jest spójna z oferowanym przez markę produktem. Pokazany wówczas „słownik” dawał obraz repertuaru pojęć i zabiegów estetycznych, tematycznych, kolorystycznych, typów bohaterów i wielu innych elementów, które pozwalają zarządzać kulturową płcią marki/ Przy użyciu odpowiednich bodźców, świadomie można dedykować komunikację marki zwiększając lub modyfikując grupę odbiorców w kierunku bardziej żeńskiej lub męskiej.  Ale to już było, a w tym roku?

W tym roku całkiem świeży koncept -„Manifest kulturowy marki  czyli jak stworzyć markę ważną dla Millenialsów” i nie tylko. Dlaczego dla Millenialsów? Bo nie chodzi o młodość tylko odmienność , o ludzi, którzy doświadczyli jednocześnie wynikającego z systemu stanu niemocy i ograniczeń związanych z rynkiem pracy czy siłą nabywczą, odczuli kryzys systemu,  będąc jednocześnie beneficjentami mentalnego nurtu DIY oraz przekonania, że chcieć to móc. Że zmianę można zaprojektować i przeprowadzić, tak jak projektuje się i buduje stół, czy drukuje na drukarce 3D buty. Zmiana starych struktur, ustalonych systemów i norm dotyka coraz szerszych grup, dla których ważne są zmieniające się kwestie starości, relacji do ciała, kobiecej siły, męskości, rodziny i wielu wielu innych.

Manifest w zasadzie od niepamiętnych czasów był w kulturze deklaracją potrzeby zmiany ale również motorem, który napędzał określoną grupę ludzi do podejmowania zgodnych z nim działań, by rzeczywistość zmienić. A jak jest dziś? Dziś coraz więcej możliwości wprowadzania zmian mają duże organizacje, korporacje czy państwa ale równie ważne są przyrastające małe przedsiębiorstwa, które wprawiają rynek w ruch. Te nowe marki i to nowe podejście jest efektem rosnącego oczekiwania społecznego, żeby Ci, którzy posiadają możliwości korzystali z nich i zmieniali rzeczywistość w określonym kierunku.

Co to dla marki oznacza zmieniać rzeczywistość? W którą stronę ta zmiana powinna być skierowana? Jak marki mogą jej dokonać dając poczucie spójności z dotychczasowymi działaniami? Jak dzięki tej zmianie  uzyskać lojalność wśród ludzi i zaoferować im poczucie pozytywnego wpływu na siebie, najbliższe otoczenie czy świat w ogóle?

Marki mogą i powinny skorzystać z tej wiedzy, często zaszytej w kulturze na poziomie insightów, zmiany kulturowej czy kulturowego sensu, który wykorzystują do budowy strategii, innowacyjnych produktów, komunikacji czy employer brandingu.  Takie marki  są nie tylko spójne i angażujące ale dają nową wartość konsumowaniu, jako aktowi celowemu i zaangażowanemu, a tego jak wynika z badań oczekuje ponad 60% konsumentów i liczba ta z roku na rok rośnie.

Zatem poszukajmy wspólnie takich marek, a kryją się one zarówno w inicjatywach start-upowych jak i w portfelach dużych graczy takich jak P&G czy Unilever, które świadomie dokonują przetasowań w swoim port folio. Okazuje się bowiem, że marki oparte o cel kulturowy, są nie tylko nastawione na realną zmianę rzeczywistości, ale z roku na rok przynoszą korporacjom coraz większy zysk. Globalne działania pokazują, że ten kierunek jest słuszny zarówno ze społecznego, kulturowego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Będzie również o narzędziu budowania marki, którym jest manifest oraz szereg casów, które pozwolą lepiej zrozumieć na czym takie działania polegają.

Już wkrótce na stronie pojawi się również oferta warsztatów design thinking, szkoleń w zakresie wiedzy o tego typu inicjatywach i działań pozwalających na tworzenie marek w oparciu o cel kulturowy marki.

Serdecznie zapraszam na wystąpienie i do kontaktu zarówno właścicieli małych marek jak i reprezentujących mainstream. Marki oparte o cel kulturowy to marki dotykające ważnych i angażujących społecznie tematów. Wszyscy chcemy uczestniczyć w tego typu inicjatywach, są one w równym stopniu przypisane do mainstreamowych działań jak i do nisz. Zatem do zobaczenia!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+